Οικονομια

Ερχονται αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα

πτώχευση της Silicon Valley Bank και η διάσωση της Credit Suisse

Οι προβλέψεις για έναν νέο γύρο αναταραχών στο τραπεζικό σύστημα δημιουργούν ανησυχία στον κόσμο των οικονομικών. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πτώχευση της Silicon Valley Bank και η διάσωση της Credit Suisse μπορεί να είναι μόνο η αρχή ενός μακροχρόνιου κύκλου κρίσεων. Η υπερβολική ροή ρευστότητας και ο εθισμός στο εύκολο χρήμα της δεκαετίας που πέρασε, συνιστούν τον κύριο λόγο αυτής της αβεβαιότητας. Οι κεντρικές τράπεζες επίσης αναλαμβάνουν πιο συντηρητικές νομισματικές πολιτικές, απομακρύνοντας τη χρήση μηδενικών ή ακόμη και αρνητικών επιτοκίων.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ανεπαίσθητη αλλά θεμελιώδη διαφορά στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που επενδύουν οι επιχειρήσεις και στον τρόπο που αγοράζουν τα σπίτια οι καταναλωτές. Εν κατακλείδι, η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομία είναι υψηλή και πρέπει να ληφθούν

Οι επιστήμονες και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτές οι αναταραχές στο τραπεζικό σύστημα μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Όπως εξηγεί ο Ρατζάν, αν και η προσπάθεια των κεντρικών τραπεζών να σταθεροποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν αξιέπαινη, οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν μπορεί να έχουν δημιουργήσει νέα προβλήματα. Επιπλέον, η πανδημία COVID-19 έχει ήδη οδηγήσει σε οικονομική αναταραχή και αυτές οι νέες προβλέψεις μπορούν να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Οι αναταραχές στο τραπεζικό σύστημα μπορούν να οδηγήσουν σε πτώση των μετοχών και σε απώλεια περιουσιακών στοιχείων για επενδυτές και επιχειρήσεις. Επιπλέον, μπορούν να δυσχεράνουν την πρόσβαση σε πιστωτικά ιδρύματα και να οδηγήσουν σε αύξηση των επιτοκίων και της ανεργίας.

Μηχανή Αναζήτησης

Big Web Directory

Artmotion Network

Artmotion Network είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για την ομάδα μας όπου γράφουμε και υποστηρίζουμε το διαδικτυακό περιοδικό. Διαδικτυακό περιοδικό για οτι συμβαίνει στην Ελλαδα και στην Ευρωπη

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button