Οικονομια

Νεο νόμισμα απο BRICS φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο εμπόριο

Το κοινό νόμισμα θα ονομαστεί BRICScoin

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος από τα κράτη των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική) είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας παγκόσμιας οικονομίας με βάση την ισότητα και την αλληλεξάρτηση των χωρών. Η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια, αλλά είχε παγώσει για αρκετά χρόνια. Τώρα, όμως, βρίσκεται στην τελική ευθεία και έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για την υλοποίησή της.

Οι BRICS αποτελούνται από πέντε μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες με συνολική οικονομική ισχύ και πληθυσμό περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας. Η ιδέα της δημιουργίας ενός κοινού νομίσματος έχει έρθει στο προσκήνιο στο πλαίσιο της αναζήτησης ενός πιο ισορροπημένου και δίκαιου παγκόσμιου συστήματος οικονομικής ανάπτυξης και εμπορίου.

Το κοινό νόμισμα αυτό, που θα ονομαστεί BRICScoin, αναμένεται να είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, όπως ο Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα

Παράλληλα, η εισαγωγή ενός κοινού νομίσματος από τα κράτη των BRICS θα ενισχύσει τη διεθνή τους επιρροή και θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή οικονομική σκηνή. Η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος από τα κράτη των BRICS μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του επιπέδου της εξάρτησης από το δολάριο και το ευρώ και να δημιουργήσει ένα νέο παράγοντα που θα προκαλέσει ανταγωνισμό στη διεθνή οικονομική σκηνή.

Μηχανή Αναζήτησης

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά και προκλήσεις στην εφαρμογή ενός κοινού νομίσματος από τα κράτη των BRICS. Η οικονομική ανισορροπία μεταξύ των χωρών των BRICS μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή ενός κοινού νομίσματος, καθώς κάποιες χώρες μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την ανισότητα στην οικονομική τους κατάσταση. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά με την κεφαλαιακή ελευθερία, την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών.

 

Παράλληλα με τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος για τα κράτη των BRICS, υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των χωρών από το δολάριο και την ενίσχυση του πολυπολιτισμικού κόσμου. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι και το εμπορικό σύστημα του Συστήματος Χρηματοδότησης του Διεθνούς Εμπορίου (INSTEX), το οποίο ιδρύθηκε από τους ευρωπαϊκούς συνομιλητές του Ιράν ως αντίδραση στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το INSTEX αποσκοπεί στο να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές εταιρείες να διεξάγουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή επιδεικνύει την προθυμία των ευρωπαίων ηγετών να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις στο εμπόριο, καθώς και τη δυνατότητα τους να συνεργαστούν με άλλες χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Παράλληλα με την οικονομική δύναμη των BRICS, οι χώρες αυτές έχουν επίσης μεγάλο βάρος στη διεθνή πολιτική σκηνή και στη διαμόρφωση των παγκόσμιων αναταραχών. Με τη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος, θα είναι δυνατό να ενισχυθεί αυτή η επιρροή τους στη διεθνή πολιτική και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους στις παγκόσμιες αγορές.

Ωστόσο, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις για την εισαγωγή ενός κοινού νομίσματος. Μερικοί επισημαίνουν ότι η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, που θα αισθάνονται απειλούμενες από την ισχυρή οικονομική και πολιτική επιρροή των BRICS.

Επιπλέον, η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος μπορεί να απαιτήσει μεγάλη επένδυση σε υποδομές και τεχνολογίες. Οι BRICS έχουν ήδη ξοδέψει μεγάλα ποσά για την ανάπτυξη της οικονομίας τους και η δημιουργία ενός κοινού νομίσμα

Μετά την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος των BRICS, πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αναδιαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομίας. Καταρχάς, η ύπαρξη ενός κοινού νομίσματος θα μπορούσε να διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των χωρών των BRICS, καθώς θα αποφεύγονταν οι δαπανηρές συναλλαγματικές συναλλαγές.

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός κοινού νομίσματος θα μπορούσε να δώσει στα κράτη των BRICS μεγαλύτερη ισχύ στις διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία είναι πολύπλοκη και αναπόφευκτα διασυνδεδεμένη, η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος από τα BRICS θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση της ισορροπίας στην παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα με αυτό, υπάρχουν και κάποιες ανησυχίες για την υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος από τα κράτη των BRICS. Κάποιοι εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποτελέσει μια προσπάθεια των χωρών αυτών να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στον παγκόσμιο οικονομικό χώρο και να αντικαταστήσουν το δολάριο ως κύριο νόμισμα διακανονισμού. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως η επίτευξη μιας τέτοιας αλλαγής δεν είναι καθόλου εύκολη και απαιτεί συνεργασία και συμφωνία από πολλούς φορείς σε διεθνές επίπεδο.

Το κοινό νόμισμα των BRICS αποτελεί ένα αξιόλογο εγχείρημα που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στον παγκόσμιο οικονομικό χώρο. Η ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου νομίσματος βρίσκεται στην τελική ευθεία και αναμένεται να παρουσιαστούν περαιτέρω εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. Παρά τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της υιοθέτησης του νομίσματος, ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομία.

Το ανοιχτό περιοδικό

Artmotion Network

Artmotion Network είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για την ομάδα μας όπου γράφουμε και υποστηρίζουμε το διαδικτυακό περιοδικό. Διαδικτυακό περιοδικό για οτι συμβαίνει στην Ελλαδα και στην Ευρωπη

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button