Οικονομια

Ποιοι μπαίνουν στο «μάτι» της Εφορίας το 2023

Μπαράζ ελέγχων δρομολογεί η ΑΑΔΕ για το 2023 με τον ελεγκτικό μηχανισμό να επικεντρώνεται στις υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας και σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Η διοίκηση της ΑΑΔΕ άρχισε να δίνει οδηγίες και να ορίζει τους νέους ελεγκτικούς στόχους. Ηδη, η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) έλαβε εντολή να διενεργήσει τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους και τουλάχιστον 900 ελέγχους – έρευνες σε υποθέσεις φοροδιαφυγή.

Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων.

Ειδικότερα, κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, όσες εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα αλλά και πέντε κατηγορίες υποθέσεων ο έλεγχος των οποίων ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη ολοκληρώνεται άμεσα. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι:

1. Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Μηχανή Αναζήτησης

2. Έρευνες έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.

3. Έρευνες σε υποθέσεις που βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

4. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

5. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Οι 900 μεγάλες υποθέσεις

Επίσης στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν 900 υποθέσεις φοροδιαφυγής από τις οποίες 170 αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών, 100 έρευνες αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων, 50 ειδικές έρευνες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και 580 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

Οι διαδικασίες ελέγχου

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ο οποίος βρίσκεται για κύρωση από από τη Βουλή:

– οι φορολογικές υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή και δεν δημοσιοποιούνται

– το ποσοστό των πλήρων και μερικών ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου πλήρων και μερικών ελέγχων, αντίστοιχα των κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων υποθέσεων

– οι περισσότεροι έλεγχοι αφορούν στα τελευταία 3 έτη για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

– οι έλεγχοι μπορούν να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα, πέραν της τελευταίας τριετίας, φορολογικά έτη ή χρήσεις με βάση κριτήρια.

Το ανοιχτό περιοδικό στην Ελλάδα (/ By Artmotion Network https://artmotion.com/?)

Artmotion Network

Artmotion Network είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για την ομάδα μας όπου γράφουμε και υποστηρίζουμε το διαδικτυακό περιοδικό. Διαδικτυακό περιοδικό για οτι συμβαίνει στην Ελλαδα και στην Ευρωπη

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button