Οικονομια

Τράπεζα της Ελλάδος: Εκτίναξη 147% στις τουριστικές εισπράξεις το 2021

Πλεόνασμα 64 εκ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2021 έναντι 2,2 εκ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 406,9% και διαμορφώθηκαν στα 176,6 εκατ. ευρώ, έναντι 34,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου τα τουριστικά έσοδα κατέγραψαν άνοδο κατά 146,7% σε σύγκριση το 2020 και διαμορφώθηκαν στα 10,653 δισ. ευρώ.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το Δεκέμβριο οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 294,0%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 25,7%. Ειδικότερα αύξηση κατά 283,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 75,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 542,0% (Δεκέμβριος 2021: 96,8 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020: 15,1 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 290,4% (Δεκέμβριος 2021: 60,7 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020: 15,5 εκατ. ευρώ), καθώς και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 256,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 15,0 εκατ. ευρώ.

Μηχανή Αναζήτησης

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 178,3% και διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 510,0% στα 8,7 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 503,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 756,7% και διαμορφώθηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 1.706,9% και διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ.

Πόσοι ταξιδιώτες ήρθαν τον Δεκέμβριο

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διαμορφώθηκε σε 380,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 294,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 464,4% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2020 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 192,1%.

Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της ΕΕ-27 κατά 219,7% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 373,4%.

Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 127,8 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 277,7%. Άνοδο κατά 97,6% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 31,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 297,6% και διαμορφώθηκε σε 43,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 503,4% σε 15,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 497,5% και διαμορφώθηκε σε 42,9 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 522,8% σε 14,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 778,9% και διαμορφώθηκε σε 8,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Κατά το έτος 2021 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9.533,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.525,9 εκατ. ευρώ το 2020. Αύξηση κατά 6.334,3 εκατ. ευρώ (146,7%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.653,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 326,4 εκατ. ευρώ (41,2%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.119,2 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 99,4%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 37,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 72,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Βαλίτσα τουρίστα

Η αύξηση των εισπράξεων το 2021 οφείλεται στην άνοδο των εσόδων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 141,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.894,6 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 147,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.596,4 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.622,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 181,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.272,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 108,9% έναντι του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 2.369,5 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 172,0% στα 999,4 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 97,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.495,6 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 605,3% και διαμορφώθηκαν στα 607,0 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Ρωσία κατά 705,2% στα 115,2 εκατ. ευρώ.

Πόσο αυξήθηκε η ταξιδιωτική κίνηση το 2021

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 99,4% και διαμορφώθηκε σε 14.704,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.374,5 χιλ. ταξιδιωτών το 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 109,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 69,5%. Κατά το επισκοπούμενο έτος, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 10.123,0 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 107,0% σε σύγκριση με το 2020. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4.581,9 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 84,4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 113,5% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 91,6%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 96,6% και διαμορφώθηκε σε 3.001,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 150,5% σε 1.174,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 48,9% και διαμορφώθηκε σε 1.591,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 271,6% σε 396,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 365,3% και διαμορφώθηκε σε 119,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Το ανοιχτό περιοδικό στην Ελλάδα (/ By Artmotion Network https://artmotion.com/?)

Artmotion Network

Artmotion Network είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για την ομάδα μας όπου γράφουμε και υποστηρίζουμε το διαδικτυακό περιοδικό. Διαδικτυακό περιοδικό για οτι συμβαίνει στην Ελλαδα και στην Ευρωπη

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button