Οικονομια

ALUMIL: Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2021

Κατά τη χρήση 2021, η Εταιρεία και ο Όμιλος κατόρθωσαν να σημειώσουν αλματώδη αύξηση σε λειτουργική κερδοφορία, EBITDA και όγκο πωλήσεων, συγκριτικά με το 2020.

Συγκεκριμένα:

ΟΜΙΛΟΣ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, κατέγραψε αύξηση 30,7% και διαμορφώθηκε στα €315,2 εκατ. έναντι €241,1 εκατ. συγκριτικά με το 2020.

Μηχανή Αναζήτησης

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €89,3 εκατ. έναντι €60,2 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 48,3%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €53,3 εκατ. έναντι €29,6 εκατ. συγκριτικά με το 2020, αυξημένα κατά 80,1%.

Κατά το 2021, ο Όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων €28,1 εκατ. έναντι κερδών €11,0 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 154,9%. Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων, ύψους €20,3 εκατ. έναντι κερδών €9,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 119,1%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €45,2 εκατ. έναντι €25,0 εκατ. συγκριτικά με το 2020, αυξημένα κατάd 80,9%.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατέγραψε αύξηση 29,7% και διαμορφώθηκε στα €200,7 εκατ. έναντι €154,7 εκατ. συγκριτικά με το 2020.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €42,1 εκατ. έναντι €23,4 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 79,6%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €29,2 εκατ. έναντι €12,7 εκατ. συγκριτικά με το 2020, αυξημένα κατάd 130%.

Κατά το 2021, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €16,3 εκατ. έναντι €5,3 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 206,7%.

Αντίστοιχα, κέρδη εμφανίζουν και τα αποτελέσματα μετά φόρων, ύψους €11,3 εκατ. έναντι €5,1 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 120,4%.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €21,5 εκατ. έναντι €10,0 εκατ. συγκριτικά με το 2020, αυξημένα κατάd 113,8%.

Δελτίο Τύπου Κιλκίς, 11η Απριλίου 2022

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Γεώργιος Μυλωνάς, ανέφερε:

«To 2021 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την ΑΛΟΥΜΥΛ. Τα ιστορικά υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών, EBITDA και κερδοφορίας, απέδειξαν την ικανότητα της ΑΛΟΥΜΥΛ να αντεπεξέρχεται σε κάθε περίσταση, με σχέδιο, μεράκι και πολλή δουλειά. Η επιτυχία αυτή, επιβεβαιώνει την ποιότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που πιστά ακολουθούμε.

Έχοντας θέσει φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, εστιάσαμε στο ανακυκλωμένο

«πράσινο» αλουμίνιο. Είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι για το γεγονός ότι η ΑΛΟΥΜΥΛ διαθέτει σήμερα, μία από τις μεγαλύτερες, αποδοτικότερες και πιο σύγχρονες μονάδες χύτευσης αλουμινίου στην Ευρώπη, ετήσιας δυναμικότητας παραγωγής 65.000 τόνων δευτερόχυτου ανακυκλωμένου πράσινου αλουμινίου.

Ταυτόχρονα, το 2021, η ΑΛΟΥΜΥΛ επιβραβεύθηκε για την υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς επελέγη ως μια από τις πρώτες εισηγμένες εταιρείες που εντάχθηκαν στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας είναι εξίσου εντυπωσιακά, παρουσιάζοντας ακόμα μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Όμως, η αισιοδοξία μας κάμπτεται από την επικρατούσα ρευστότητα, καθώς η πορεία της πανδημίας, η ενεργειακή κρίση αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία μεταβάλλονται διαρκώς, καθιστώντας οποιεσδήποτε ποσοτικές εκτιμήσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, ιδιαιτέρως δύσκολες.»

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ, καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης του 2021 θα βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (alumil.com/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (helex.gr), από τη Δευτέρα 11.04.2022.

Το ανοιχτό περιοδικό στην Ελλάδα (/ By Artmotion Network https://artmotion.com/?)

Artmotion Network

Artmotion Network είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για την ομάδα μας όπου γράφουμε και υποστηρίζουμε το διαδικτυακό περιοδικό. Διαδικτυακό περιοδικό για οτι συμβαίνει στην Ελλαδα και στην Ευρωπη

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button