Οικονομια

FAMAR Α.Β.Ε: Οικονομικά Αποτελέσματα 2021

Η FAMAR Α.Β.Ε ανακοινώνει ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, τα οποία περιλαμβάνουν και αυτά της 100% θυγατρικής της εταιρείας FTLS. Πιο συγκεκριμένα, το 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της FAMAR Α.Β.Ε ανήλθε στα €120,7 εκατ., ενώ παρά τη μείωση πωλήσεων, λόγω της δυσμενούς συγκυρίας που διαμορφώθηκε μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, κατάφερε να πετύχει αύξηση των καθαρών κερδών κατά 30,96%, με τα ενοποιημένα κέρδη να διαμορφώνονται στα €1,986 εκατ., επισφραγίζοντας την ισχυρή θέση της στην αγορά και την αναπτυξιακή της στρατηγική.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η FAMAR Α.Β.Ε διατήρησε το πελατολόγιο της, δεν αντιμετώπισε επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ διατήρησε τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα, παρέμεινε σε ισχυρή θέση, διαθέτοντας σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αυξημένα κατά 11% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, και θετικές ταμειακές ροές. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2021, η εταιρεία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις αναφορικά με την οικονομική της επίδοση, τη βελτιστοποίηση στην ποιότητα, καθώς και τον αυτοματισμό και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της διαδικασίας, ενώ συνέβαλε δυναμικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19 αναλαμβάνοντας το ζωτικής σημασίας έργο της διανομής εμβολίων σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τις υπηρεσίες της δωρεάν στην ελληνική κυβέρνηση.

Με μια νέα στρατηγική και ισχυρό αναπτυξιακό προσανατολισμό, η εταιρία συνέχισε τις επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους, με στόχο την αύξηση της δυναμικής στο κέντρο διανομής της στη Θήβα, την αξιοποίηση νέων συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση των εξαγωγών.

Η νέα διοίκηση της FAMAR Α.Β.Ε σταθερά προσανατολίζεται στην επέκταση των συνεργασιών με υφιστάμενους και νέους πελάτες, ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει νέες συμφωνίες και επενδύσεις για το 2022 κυρίως στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και στον τομέα της διανομής. Σημειώνεται επίσης ότι, πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2022 η FAMAR Α.Β.Ε προχώρησε σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 45 εκ. ευρώ, με στόχο να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της πλάνου για τη βελτίωση όλων των τομέων δραστηριοποίησης της, την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης και παραγωγής της εταιρείας, καθώς και την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στον στρατηγικό της σχεδιασμό.

Μηχανή Αναζήτησης

«Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν ως συνέπεια της πανδημίας και τον σημαντικό αντίκτυπο που είχε η διαχείριση της υγειονομικής αυτής κρίσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την οικονομία συνολικότερα, η FAMAR Α.Β.Ε κατέγραψε συνολικά μια ικανοποιητική πορεία με θετικά αποτελέσματα. Αυξήσαμε σημαντικά τόσο τα κέρδη μας, χάρη στις πρωτοβουλίες και τη δραστηριότητα όλων των επιχειρηματικών μας τομέων σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, ενώ καταφέραμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας και παράλληλα να αυξήσουμε τα ταμειακά μας διαθέσιμα. Τα αποτελέσματα της περασμένης χρονιάς δικαιώνουν την προσπάθεια όλων μας και επιβεβαιώνουν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του Ομίλου FAMAR στη νέα τους εποχή», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FAMAR, Κωνσταντίνος Ρεγγής.

Το ανοιχτό περιοδικό στην Ελλάδα (/ By Artmotion Network https://artmotion.com/?)

Artmotion Network

Artmotion Network είναι ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για την ομάδα μας όπου γράφουμε και υποστηρίζουμε το διαδικτυακό περιοδικό. Διαδικτυακό περιοδικό για οτι συμβαίνει στην Ελλαδα και στην Ευρωπη

Σχετικά Άρθρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button